Monday, 18 May 2015

Bendel Panjebar Semangat

Bendel PS Edisi 44-52 2014

Alhamdulillah.. sak menika wonten ing perpustakaan sampun sumadya bendel (kempalan) Majalah Basa Jawi "Panjebar Semangat". Bendel majalah menika saget dipun waos milai dinten menika. Samenika nembe sumadya kalih bendel, inggih punika bendel Edisi 44 - 55 (1 November - 27 Desember 2014), tuwin bendel Edisi 1 - 15 (1 Januari - 11 April 2015). In syaa Allah... bade dipun rutinaken anggenipun mbendeli majalah Panjebar Semangat, saengga para siswa saha bapak ibu guru saget langkung praktis anggenipun madosi artiel-artikel wonten ing majalah menika.

Bendel PS Edisi 1-15 2015


Post Comment

0 komentar:

Post a Comment